Om Skaldyrsfestival / Styregruppen

Nøglepersoner

 
Ansvarsområder:

Drift og økonomi:
Lars Tang: Drift
Martin Jørgensen: økonomi

Salg:
Nicolai Metner: Sponsorater og Salg
Sten Erhardsen: Sponsorater og Salg

Markedsføring og presse:
Lars Tang.

Logistik og Plads:
Jan Bertelsen: Logistik
Lasse Sander: logistik
Bo Hedberg: Indretning
Nicolai Metner: Indretning

Musik og event:
Nikolai Metner: Event og musik

Mad og bar:
Bo Hedberg: udvikling
Martin Jørgensen: Bar
Ejgil Lynggård: Bar
Birgitte Jensen: Limfjordsbidder

Birgitte Jensen: Sekretær.
 
Skaldyrsfestival København
Sten Erhardsen: planlægger
Hans Jørgen Majgaard: Logistik
 
Bestyrelsen:
 
Lars Tang
Sten Erhardsen
Bo Hedberg
Nikolai Metner
Martin Jørgensen
Jan Bertelsen 
 
Formand: Lars Tang
Næstformand: Nicolai Metner
 
Birgitte Jensen: Sekretær.
Copyright © 2017. Foreningen Skaldyrsfestival.